ตัวอย่างงาน

รายละเอียด

สติ๊กเกอร์

เป็นวัสดุที่สามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ เช่นการตกแต่ง สามารถเลือกได้มากมาย เพราะเป็นการพิมพ์ด้วยความละเอียดสูง