ตัวอย่างงาน

รายละเอียด

ธงญี่ปุ่น (J-Flag)

คือ อุปกรณ์โชว์แสดงโฆษณาที่นิยมมากในปัจจุบัน ใช้ได้ทุกโอกาศ แพร่หลายทุกพื้นที่ สวยงามและเคลื่อนย้ายสะดวกสบาย แข็งแรงทนทาน 

ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย เหมาะสำหรับตั้งโชว์ทั้ง Indoor และ Outdoor

ธงชายหาด ธงหยดน้ำ

สูงสุด 3.50 m. เมื่อเหยีดตรง ความสูงเมื่อสวมผ้าธงขึ้นอยู่กับความโค้งของยอดธง  เสาทำจากสแตนเลส แข็งแรง สวยงาม ทนได้ทุกสภาพอากาศ เสามีปุ่มกดปรับระดับได้ทุกๆ 50 cm.(สามารถซื่อถอดออกหรือใส่เพิ่มเพื่อปรับขนาดความสูงได้)

#ร้านทำป้ายภูเก็ต

ป้าย, ออกแบบป้าย, ติดตั้งป้าย, ผลิตป้าย, ป้ายโฆษณา, Inkjet, ป้ายไฟ, รับทำป้าย, ไวนิลอิงค์เจ็ท, งานอักษรโลหะ, สติ๊กเกอร์, ป้ายบอกทาง, ตู้ไฟไวนิล, LED, งานสิ่งพิมพ์, พิมพ์ Inkjet, สติ๊กเกอร์, ป้ายโลหะ, ป้ายหน้าอาคาร, ป้ายบริษัท, งานพิมพ์ป้าย Inkjet, Sticker, ป้ายภูเก็ต, ป้ายโฆษณา ภูเก็ต Inkjet Phuket, งานสิ่งพิมพ์ ภูเก็ต, นามบัตร ภูเก็ต, วารสาร, โบว์ชัว, ใบปลิว, แผ่นพับ งานพิมพ์ไวนิลธรรมดา, ไวนิลตู้ไฟ, ไวนิลหลังดำ, ป้ายอัษรโลหะ, อักษรยกขอบ ทำป้ายภูเก็ต